Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication introduces the "new rice for Africa".  NERICA is well adapted to the harsh growing environment in sub-Saharan Africa.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Africa Rice Center (WARDA)
  • Dewey Decimal: 633.180
  • Thư viện ECHO: 633.180 MOH