Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This yearbook gives information about the cause, nature, and prevention of the common diseases of animals on American farms.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1956
  • Nhà Xuất Bản: U.S. Government Printing Office
  • Dewey Decimal: 636.089
  • Thư viện ECHO: 636.089 STE