Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book includes 460 species of trees- includes each plant family begins with a family description and a key to all of its species. Also included are brief describtions of 40 minor species.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1974
  • Nhà Xuất Bản: U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service
  • Dewey Decimal: 582.16
  • Thư viện ECHO: 582.16 LIT