Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Illustrated book on common fruit pests and how to rid your crop of them.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: Michigan State University Extension
  • ISBN-13: 978-1565250079
  • Dewey Decimal: 632.7
  • Thư viện ECHO: 632.7 HOW