Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Tagasaste is a hardy, fast growing fodder shrub able to significantly increase livestock production.  Tagasaste seeks deep soil moisture and takes up subsoil nutrients which are lost to normal pasture or crop plants.

132 pages, illustrations, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1995
  • Nhà Xuất Bản: Agrovision
  • ISBN-10: 0646254030
  • Dewey Decimal: 633.37
  • Thư viện ECHO: 633.37 SNO