Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

A training program for the certification of commercial pesticide applicators.

85 pages, illustrated.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Cooperative Extension, New York State College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University.
  • Dewey Decimal: 632.94
  • Thư viện ECHO: 632.94 RUT