Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This publication includes desciptions of medicinal plants, and a list of plants and their uses.

No page numbers, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2009
  • Nhà Xuất Bản: Gordon College
  • Dewey Decimal: 615.321
  • Thư viện ECHO: 615.321 ZIM