Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book includes chapters on;

Soil as a substratum for plant production

Biochemistry of soil organic matter in relation to soil productivity

Importance of soil organic matter to soil fertility

Organic materials as fertiizers in crop production

Economics of using organic materials as fertilizers

119 pages, tables

FAO Soils Bulletin 35

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1977
  • Nhà Xuất Bản: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251005109
  • Dewey Decimal: 631.42
  • Thư viện ECHO: 631.42 FAO