Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This publication includes technical studies and photos of the workshop and field work that were done.

48 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: International Rice Research Institute
  • Dewey Decimal: 633.18
  • Thư viện ECHO: 633.18 SAX