Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Maize covers in detail the characteristics and requirements of the crop and how to grow it in a variety of African zones and farming systmes, with relevance to the Caribbean and other tropical areas.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333444043
  • ISBN-13: 978-0333444047
  • Dewey Decimal: 633.15
  • Thư viện ECHO: 633.15 ROU
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PB.013