Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Passport to Survival is predominantly concerned with food preparation, preservation and storage with over 100 recipes.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Bookcraft
  • Dewey Decimal: 641.56
  • Thư viện ECHO: 641.56 DIC

Mua