Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

721 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1979
  • Nhà Xuất Bản: W.H. Freeman
  • ISBN-10: 0716710463
  • Dewey Decimal: 630
  • Thư viện ECHO: 630 COX