Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Duke discusses more than the culinary uses of herbs in this book, even listing ornamental herbs, and the medical uses of herbs.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Trado-Medic Books
  • ISBN-10: 0932426336
  • ISBN-13: 978-0932426321
  • Dewey Decimal: 635.7
  • Thư viện ECHO: 635.7 DUK

Bộ sưu tập

Mua