Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book provides useful information on the production of a wide range of tropical tree fruits that grow in Australia. 

225 pages, illustrations, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1984
  • Nhà Xuất Bản: Queensland Department of Primary Industries
  • ISBN-10: 0724222006
  • ISBN-13: 978-0724222001
  • Dewey Decimal: 634.6
  • Thư viện ECHO: 634.6 PAG