Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Pgs 120: illust

Gift of Wanda Krolikowski March, 2023

Contains the information necessary to grow vegetables in the Florida home culinary garden. Includes basic information on soil preparation, fertilization, and pest control. Many helpful photographs and an exhaustive planting guide are included. Grow vegetables and save money!

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1974
  • Nhà Xuất Bản: Lewis S Maxwell
  • Dewey Decimal: 635.097
  • Thư viện ECHO: 635.097 MAX

Mua