Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This is about staff and volunteers enjoying their work more and therefore enjoying working with each other more.

70 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: ENERGIZE, Inc.
  • ISBN-10: 0940576147
  • ISBN-13: 978-0940576148
  • Dewey Decimal: 361.37
  • Thư viện ECHO: 361.37 SCH