Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book documents some of the people that received the gift of livestock and training through the Heifer Project.

2 Copies

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Bradley Pub.
  • ISBN-10: 0940716046
  • ISBN-13: 978-0940716049
  • Dewey Decimal: 338.181
  • Thư viện ECHO: 338.181 BRA