Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Sự kiện: 2010 ECHO West Africa Forum (21-09-2010)