Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication discusses the background and history of digesters, the biology of digestion, raw materials, the gas, digesters, using gas, using sludge, and building a sump digester, and building an inner tube digester.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Fry
  • Dewey Decimal: 631.8
  • Thư viện ECHO: 631.8 FRY