Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

16 pages, illustrated, photos

Farmer's Bulletin no. 2113

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1958
  • Nhà Xuất Bản: U.S. Dept. of Agriculture
  • Dewey Decimal: 630.7
  • Thư viện ECHO: 630.7 USD