Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This booklet gives examples of how you can extend your growing season by using vegetables that grow in the cold, and by using greenhouses, plus the useage of a cold cellar.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1979
  • Nhà Xuất Bản: Rodale Press
  • Dewey Decimal: 635.
  • Thư viện ECHO: 635. ORG