Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Peggy Bradley

Class 5 of the Micro-Gardens Class on using mineral hydroponic nutrient.