Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Treatment of common ailments and uses of some important plants in the tropics, a seminar handbook

48 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Anamed
  • Dewey Decimal: 615.53
  • Thư viện ECHO: 615.53 HIR
  • Thư Viện ECHO Châu Á: HA.012