Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

See also: Readings in Farming Systems Research and Development. 

Edited by W. W. Shaner; P. F. Philipp; W. R. Schmehl.  

Boulder, CO : Westview Press, 1981. 

A Consortium for International Development Study 

630 SHA in ECHO library

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Westview Press
  • ISBN-10: 086531425
  • ISBN-13: 978-0865314252
  • Dewey Decimal: 338.109
  • Thư viện ECHO: 338.109 SHA

Mua