Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Community Development: Building Through Knowledge and Service 

Publisher [United States] : World Impact Now Ministries, [2010]

Media: DVD

Summary: A comprehensive series ranging in topics from; hygiene, family health, basic agriculture, basic medical care, and child development.

Description: 20 disc series

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2010
  • Nhà Xuất Bản: World Impact Minitries
  • Thư viện ECHO: DVD 001