Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  
 

Người Thuyết trình: Ron Ramsey

Sự kiện: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session : 

 

Presenter :