Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

77 pages, illustrated, photos

2 copies

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1982
  • Nhà Xuất Bản: Agricultural information Service
  • Dewey Decimal: 638.1
  • Thư viện ECHO: 638.1 CLA