Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This folder is a collection of methods used by villages in Thailand to control pests without the use of pesticides.

 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: Alternative Pest Project
  • Dewey Decimal: 648.7
  • Thư viện ECHO: 648.7 APP