Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Whether you're a newcomer or an Old Tropic Hand, a vocie gardener or a pro, "Home Gardening in Costa Rica" offers you valuable tips for growing your own delicious fruits, vegetables and herbs year-around...without using harmful chemicals.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1985
  • Nhà Xuất Bản: Tico Times
  • Dewey Decimal: 635.048
  • Thư viện ECHO: 635.048 BER

Mua