Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Includes 62 plants (and other remedies) from the countryside of South Carolina. Includes botanical & common names, habitat, range, current use in SC, properties and historical medical uses, toxicity, etc. With color photos.

2 Copies 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: E. A. Seemann Pub.
  • ISBN-10: 0912458461
  • ISBN-13: 978-0912458465
  • Dewey Decimal: 615.321
  • Thư viện ECHO: 615.321 MOR

Bộ sưu tập

Mua