Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Pigs details the characteristics and requirements of this livestock group, and how to raise and produce pigs in a variety of tropical zones and farming systems.  Breeds, breeding, health,nutrition, housing,slaughtering and processing are all included.

150 pages, illustrated, photos

CGSpace

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1991
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333523083
  • Dewey Decimal: 636.408
  • Thư viện ECHO: 636.408 HOL
  • Thư Viện ECHO Châu Á: AB.024