Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book is no longer in print.   It discusses native Floridian plants - ferns, palms, wild flowers, shrubs, trees, water plants and vines.  A Florida gem.

 

 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Palm Beach County Schools
  • Dewey Decimal: 635.09
  • Thư viện ECHO: 635.09 VAN