Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Nate Kamban

Sự kiện: ECHO International Agriculture Conference 2012 Presentations (20-12-2012)