Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This review focuses on the identification and potential use of compounds in higher plants or fungi with nematode-antagonistic activity.

24 pages

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2002
  • Nhà Xuất Bản: Annual Review of Phytopathology
  • Dewey Decimal: 595.182
  • Thư viện ECHO: 595.182 CHI