Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sorghum examines the characteristics and cultivation of this important crop in a vairety of different agriculatural conditions and zones.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1994
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333544528
  • ISBN-13: 978-0333544525
  • Dewey Decimal: 633.174
  • Thư viện ECHO: 633.174 CHA

Thẻ

Sorghum

Mua