Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Book includes pictures and discriptions of Florida's butterflies and moths.

96 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1997
  • Nhà Xuất Bản: World Publications
  • ISBN-10: 0911977155
  • Dewey Decimal: 595.789
  • Thư viện ECHO: 595.789 EMM