Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This publication discusses how to grow sweet potatoes, the areas in the world where they are grown, and diseases of them.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1971
  • Nhà Xuất Bản: Ag. Research Service, U.S.D. A.
  • Dewey Decimal: 635.22
  • Thư viện ECHO: 635.22 USD