Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

A paleoenvironmental review and historical analysis were employed to assess the nature of environmental change in the Sahel.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: National Academy Press
  • Dewey Decimal: 363.705
  • Thư viện ECHO: 363.705 COM