Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This manual grew out of both the teaching given at the seminar on extension and the ideas shared by the participants from their own experiences as workers in the field.

89 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: Rurcon
  • Dewey Decimal: 630.717
  • Thư viện ECHO: 630.717 WAL