Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

1,103 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1959
  • Nhà Xuất Bản: Iowa State University Press
  • Dewey Decimal: 636.508
  • Thư viện ECHO: 636.508 BIE