Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book will help to pinpoint and treat specific nutritional deiciencies in your plants.  Book 2 explains deficiency symptoms of magnesium, copper, manganese, zinc, sulfur and iron.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Autumn House Pub. Co.
  • ISBN-10: 1878951033
  • ISBN-13: 978-1878951014
  • Dewey Decimal: 631.8
  • Thư viện ECHO: 631.8 MIT

Mua