Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book discusses how the veterinary profession could play a more signifcant role in the swine industry thus improve improving both the profession and the industry.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: W. B. Saunders Co
  • ISBN-10: 07490720
  • Dewey Decimal: 636.408
  • Thư viện ECHO: 636.408 TUB

Mua