Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Emotionally Healthy Skills 2.0

Publisher: Cru Asia Ltd, [2012]

Media: DVD

Summary:Emotionally Healthy Skills 2.0 provides the necessary practical skills for your spiritual formation journey so that you can grow into an emotionally and spiritually mature follower of Christ.

Description: set of 2 discs

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2012
  • Nhà Xuất Bản: Cru Asia Ltd
  • Thư viện ECHO: DVD 097 STAFF