Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Proceedings of the first NECTAR seminar, held at the Royal Tropical Institute, Amsterdam, 7 May 1990.

87 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1990
  • Nhà Xuất Bản: NECTAR (Netherlands Expertise Centre for Tropical Apicultural Resources)
  • ISBN-10: 9080120413
  • Dewey Decimal: 638.1
  • Thư viện ECHO: 638.1 KAA

Mua