Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Beth Doerr

Sự kiện: 2013 ECHO Asia (20-01-2013)