Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This booklet reflects this focus on encouraging self-sufficiency of persons in rural communities throught the world.  It discusses planting methods for living barriers and other uses for living barriers.

(2 Copies) 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: World Neighbors
  • Dewey Decimal: 631.586
  • Thư viện ECHO: 631.586 WOR