Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Proceedings of a symposium held at Muscle Shoals, Alabama, April 20-22, 1971, and cosponsored by the Tennessee Valley Authority and the Soil Science Society of America. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Soil Science Society of America
  • Dewey Decimal: 631.8
  • Thư viện ECHO: 631.8 MOR

Mua