Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This two volume set contains extensive information on multiple cropping in the humid tropics to achieve maximum land usage.

(Vol. 1, Ch. 1-9, 344 pages, charts)   (Vol. 2, Ch. 10-16, 240 pages, charts)    

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1983
  • Nhà Xuất Bản: International Institute of Rural.
  • Dewey Decimal: 631.58
  • Thư viện ECHO: 631.58 GOM