Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

A guide for small farmers and development workers who are interested in tilapia culture but need basic information. This book sets out in simple terms how to develop a tilapia farm while avoiding the potential pitfalls.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1998
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333574729
  • ISBN-13: 978-0333574720
  • Dewey Decimal: 639.377
  • Thư viện ECHO: 639.377 ARR
  • Thư Viện ECHO Châu Á: AA.003

Mua