Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This Vol. 2 of 3 identifies a variety of resources including original documents, articles or bibliographies first published in print form, and home pages of various individuals and organizations.

72 pages

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1998
  • Nhà Xuất Bản: Alternative Farming Systems, USDA, ARS, National Agricultural Library
  • Dewey Decimal: 635
  • Thư viện ECHO: 635 DEM